niemieckiezycie

Aktualności


Wydawnictwo Bellona poszukuje kandydata na stanowisko

REDAKTOR PROWADZĄCY

Bellona jest wydawnictwem z długą tradycją, w ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie naszej działalności. Jesteśmy wydawnictwem uniwersalnym, nasza produkcja rocznie przekracza 200 tytułów, współpracujemy ze znanymi i cenionymi autorami. Obok literatury historycznej i militarnej  rosnące znaczenie w naszej ofercie zdobywa beletrystyka polska i obca, kryminały, powieść historyczna oraz poradniki i kalendarze. Jesteśmy otwarci na nowe trendy i nowatorskie pomysły edytorskie. Co roku współorganizujemy Targi Książki Historycznej, podczas których wręczane są Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: inicjowanie i prowadzenie projektów wydawniczych, nadzór nad merytoryczną zawartością wydawanych pozycji, koordynacja pracy osób pracujących nad książką. Szczegóły dotyczące współpracy zostaną przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

umiejętność współpracy z autorami, redaktorami, grafikami i innymi uczestnikami procesu  wydawniczego 

umiejętność koordynacji pracy osób współtworzących daną książkę (autor lub tłumacz, redaktor językowy, korektor, składacz, grafik, drukarnia);

terminowość oraz przestrzeganie harmonogramu dotyczącego pracy nad przydzielonymi książkami;

zdolności negocjacyjne z wydawcami zagranicznymi i agencjami krajowymi;

rzetelność przy przygotowywaniu i rozliczeń;

udział w targach książki.

 

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE:

wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne, mile widziana specjalizacja edytorsko-wydawnicza;

znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym;

bardzo dobra znajomość języka polskiego, w tym zasad ortografii i gramatyki;

inicjatywa, samodzielność działania, rzetelność i odpowiedzialność za powierzoną pracę;

kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach;

doświadczenie w branży wydawniczej.

 

OFERUJEMY:

stabilne zatrudnienie – umowę o pracę;

przyjazną atmosferę;

możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać do 31.03.2019 na adres biuro@bellona.pl w treść wiadomości wpisując REDAKTOR PROWADZĄCY

Do CV prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Redaktora Prowadzącego przez Wydawnictwo Bellona zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)”. 

 
 

SPROSTOWANIE

W wydanej nakładem Bellony książce Bogusława Andrzeja Dębka „Początki ludów. Europejczycy. Słowianie” w wyniku błędu korektorskiego zostały zamienione: rzeczownik „ciałopalenie” na „całopalenie” oraz przymiotnik „ciałopalny” na „całopalny”. Słowa te mają odmienne znaczenia ‒ ciałopalenie to obrządek pogrzebowy w postaci kremacji zwłok, a całopalenie to składanie bóstwu ofiary spalanej w ogniu. Te błędy zniekształciły sens wypowiedzi autora na stronach: 175, 176, 177, 178, 180, 200, 201, 206, 213, 214, 220, 227, 243, 244.

Bardzo przepraszamy za nie p. Bogusława Andrzeja Dębka i Czytelników. 

 

Wydawca


 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Piotrem Dobrołęckim, Marzeną Woronow oraz z synem bohaterów książki - Janem Królem.


Ich miłość zaczęła się w Borysławiu, gdzie, w połowie lipca 1939 roku, Wanda Bogaczewiczówna wyszła za mąż za Edmunda Króla. Niedługo potem wybuchła II wojna światowa, ale on już wcześniej, po trzydziestu sześciu dniach małżeństwa, został powołany do wojska. Wrócił z tej slużby dopiero po ośmiu latach. Jego wojenne drogi wiodły przez Węgry, Liban, Syrię, Palestynę, Egipt, Libię, Irak, a potem Włochy i wreszcie Wielką Brytanię. Wziął udział w bitwach o Tobruk, Ain el-Gazalę i Monte Cassino, dowodził zdobyciem Santo Stefano oraz Monte Trebbio. Swoją epopeję zakończył, wracając z Anglii w sierpniu 1947 roku do ukochanej żony i ojczyzny, a nam pozostały przejmujące listy pisane do Wandy...

Fragmenty książki odczyta Marta Król-Gajko, aktorka Teatru Dramatycznego i wnuczka bohaterów książki.


 


Wydawnictwo Bellona poszukuje kandydata na stanowisko

REDAKTOR NACZELNY

 

100Bellona jest wydawnictwem z długą tradycją, w ostatnim roku obchodziliśmy 100-lecie naszej działalności. Jesteśmy wydawnictwem uniwersalnym, nasza produkcja rocznie przekracza 200 tytułów, współpracujemy ze znanymi i cenionymi autorami. Obok literatury historycznej i militarnej  rosnące znaczenie w naszej ofercie zdobywa beletrystyka polska i obca, kryminały, powieść historyczna oraz poradniki i kalendarze. Jesteśmy otwarci na nowe trendy i nowatorskie pomysły edytorskie. Co roku współorganizujemy Targi Książki Historycznej, podczas których wręczane są Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: inicjowanie i prowadzenie projektów wydawniczych, nadzór nad merytoryczną zawartością wydawanych pozycji, zarządzanie zespołem redakcyjnym, sprawy finansowe redakcji. Szczegóły dotyczące współpracy zostaną przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

NASZE OCZEKIWANIA:

* umiejętność realizowania zadań w zakresie polityki wydawniczej, atrakcyjności oferty wydawniczej, doboru autorów i współpracowników oraz troska o całokształt spraw związanych z umowami autorskimi, procesem redakcyjnym, techniczno-produkcyjnym oraz przygotowywanie stosownych planów wydawniczych, przedstawianie ich do akceptacji Zarządowi i przestrzeganie ich realizacji,

* umiejętność stawiania zadań indywidualnych podległym pracownikom i ich rozliczanie;

* współpraca przy technicznym opracowaniu książek, okładek, oprawy, rodzaju druku, formatu, papieru i innych elementów strony edytorskiej,

* umiejętność przygotowywania  kalkulacji kosztów planowanych tytułów,

* współudział w planowaniu działań promocyjno-reklamowych, analizowanie ich skuteczności i efektywności,

* znajomość właściwego stosowania zasad prawa autorskiego i innych przepisów w tym zakresie oraz nadzór na prawidłowością zawierania, ewidencji i rozliczeń umów autorskich krajowych i zagranicznych (zarówno dotyczących zakupu jak i sprzedaży praw i licencji);

* reprezentowanie Wydawnictwa na zewnątrz w sprawach wymagających udziału lub decyzji redaktora naczelnego.

 

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE:

* doświadczenie w branży wydawniczej,

* wykształcenie wyższe, 

* znajomość języków obcych,

* bardzo dobra znajomość języka polskiego, w tym zasad ortografii i gramatyki,

* inicjatywa, samodzielność działania, rzetelność i odpowiedzialność za powierzoną pracę,

* kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

OFERUJEMY:

* stabilne zatrudnienie – umowę o pracę;

* przyjazną atmosferę;

* możliwość rozwoju zawodowego.

 

CV prosimy przesyłać do 31.01.2019 na adres zbigniew.czerwinski@bellona.pl w treść wiadomości wpisując REDAKTOR NACZELNY 

Do CV prosimy dołączyć klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Redaktora Naczelnego przez Wydawnictwo Bellona zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)”.

 


 


Bellona na XXVII Targach Książki Historycznej!

 


 

100 lat Niepodległej Polski, 100 lat Bellony!

 

Adres do korespondencji:
Wydawnictwo BELLONA
ul. Bema 87
01-233 Warszawa
Adres spółki:
Dressler Dublin Sp. z o.o.
ul. Poznańska 91
05-850 Ożarów Mazowiecki
fb