niemieckiezycie

Jan Mieczysław Ciechanowski

JAN MIECZYSŁAW CIECHANOWSKI

Urodził się 16 kwietnia 1930 roku w Warszawie w rodzinie wojskowej.

W latach 1934–1944 mieszkał w Warszawie.W kwietniu 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej i w jej szeregach walczył w powstaniu warszawskim. W czasie powstania został ranny.

Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Po upadku powstania dostał się do niewoli niemieckiej – Stalag X B Sandbostel, następnie Stalag XVIII A Wolfsberg. W maju 1945 r. wstąpił do 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu we Włoszech, z którą przybył do Wielkiej Brytanii w sierpniu 1946 r. i służył w niej do demobilizacji w 1947 r.

Po demobilizacji pozostał na Zachodzie. W London School of Economics and Political Science University of London ukończył studia w zakresie historii współczesnej i politologii. W 1962 r. podjął pracę jako wykładowca w szkolnictwie wyższym w Anglii. Profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, honorowy profesor University College London. Członek The Royal Institute of International Affairs.

Był jednym z założycieli i wiceprzewodniczącym Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej

ds. polsko-brytyjskiej współpracy wywiadowczej w czasie II wojny światowej. Komisja

ta w latach 2000–2005 opracowała i wydała obszerny dwutomowy raport, po polsku

i po angielsku, na temat tej współpracy: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas

II wojny światowej, tom 1: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, Warszawa 2004 i tom 2:Wybór dokumentów, Warszawa 2005. W latach 1989–2004 zabiegał o wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej. Przyczynił się do budowy pomnika gen. Władysława Sikorskiego w Londynie w roku 2003. W roku 2005 został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

NAGRODY: 1979 – „Kultury” paryskiej; 1984 – im. W. Pietrzaka; 1985 – Stowarzyszenia

Bibliotekarzy Polskich. Wszystkie te nagrody otrzymał za prace związane z historią

powstania warszawskiego. Ważniejsze publikacje:

Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego, Londyn 1971,

„Odnowa” 1971, wydanie krajowe: Warszawa 1984, 1985, 1987, 2004, po angielsku: Cam-

bridge 1974, 1975, 2002, po japońsku: Tokio 1990.

• Wspólnie z: R. Leslie, A. Polonsky, Z.A. Pełczyński,

The History of Poland Since 1863,Cambridge 1980, 1983, 1985.

O genezie i upadku II Rzeczypospolitej, Londyn 1981, Lublin 1986 (wyd. podziemne).

• Wspólnie z: N. Davies, K. Sword,

The Formation of the Polish Community in Great Britain

1939–1950, Londyn 1989.

Na tropach tragedii Powstania Warszawskiego w nowym świetle, Warszawa 1992.

Wielka Brytania i Polska. Od Wersalu do Jałty, Pułtusk 2008

Książki: Wielka Brytania i Polska. Od Wersalu do Jałty, Powstanie Warszawskie, Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936-1939

 

 

Adres do korespondencji:
Wydawnictwo BELLONA
ul. Bema 87
01-233 Warszawa
Adres spółki:
Dressler Dublin Sp. z o.o.
ul. Poznańska 91
05-850 Ożarów Mazowiecki
fb